@article{Kania:2018,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Ustawowe znamiona przestępstwa sprowadzenia katastrofy (art. 174 k.k.) oraz bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 k.k.) w świetle poglądów orzecznictwa sądowego",
  journal = "Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego",
  number  = "nr 3",
  pages   = "23--45",
  year    = "2018",
}