@article{Kania:2017,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Wybrane problemy z zakresu stosowania środków karnych - cele penalne w poglądach doktryny i orzecznictwa",
  journal = "Państwo Prawne",
  number  = "nr 1",
  pages   = "152--166",
  year    = "2017",
}