@article{Kania:2018,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Z problematyki retrybutywnej oraz utylitarnej sprawiedliwości karania",
  journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
  volume  = "R. 80",
  number  = "z. 2",
  pages   = "89--100",
  year    = "2018",
}