@article{Kania:2017,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Znaczenie naprawienia szkody oraz pojednania pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą w procesie sądowego wymiaru kary. Uwagi na tle wybranych regulacji karnomaterialnych",
  journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
  number  = "nr 2",
  pages   = "65--76",
  year    = "2017",
}