@article{Kania:2018,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Wybrane problemy z zakresu ogólnoprewencyjnego oddziaływania kary",
  journal = "Dyskurs Prawniczy i Administracyjny",
  number  = "nr 1",
  pages   = "113--125",
  year    = "2018",
}