@article{Kowalski:2020,
  author  = "S. Kowalski",
  title   = "Czyny zabronione dotyczące opłat egzekucyjnych w Kodeksie karnym skarbowym",
  journal = "Przegląd Prawa Egzekucyjnego",
  number  = "nr 1",
  pages   = "19--34",
  year    = "2020",
}