@article{Jasik-Pyzdrowska:2019,
  author  = "J. Jasik-Pyzdrowska",
  title   = "Symulacja medyczna jako "złote narzędzie" współczesnej dydaktyki medycznej?",
  journal = "Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych",
  number  = "nr 1",
  pages   = "2--6",
  year    = "2019",
}