@article{Jasik-Pyzdrowska:2019,
  author  = "J. Jasik-Pyzdrowska",
  title   = "Trendy proekologiczne a zmiany w stylu życia i biznesie",
  journal = "mensis.pl",
  number  = "nr 59",
  pages   = "30--33",
  year    = "2019",
}