@article{Jasik-Pyzdrowska:2019,
  author  = "J. Jasik-Pyzdrowska",
  title   = "Grywalizacja w naukach medycznych",
  journal = "mensis.pl",
  number  = "nr 60",
  pages   = "24--27",
  year    = "2019",
}