@article{Bielniak:2019,
  author  = "N. Bielniak",
  title   = "Rossica w listach Jarosława Iwaszkiewicza do żony z lat 1922-1926",
  journal = "Acta Polono-Ruthenica",
  volume  = "XXIV/4",
  pages   = "103--114",
  year    = "2019",
}