@article{Rostkowska-Biszczanik:2020,
  author  = "K. Rostkowska-Biszczanik",
  title   = "Analiza retoryczna 'Wywiadu z histori±' Oriany Fallaci",
  journal = "Studia Medioznawcze",
  volume  = "t. 21",
  number  = "nr 1 (80)",
  pages   = "440--451",
  year    = "2020",
}