@article{Piwowar:2020,
  author  = "A. Piwowar and M. Dzikuć",
  title   = "Energochłonność i emisyjność przemysłu nawozowego",
  journal = "Przemysł Chemiczny",
  volume  = "T. 99",
  number  = "nr 4",
  pages   = "564--568",
  year    = "2020",
}