@article{Kaczor:2020,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Jak użytkownicy języka odczuwają brak piękna słowa w dyskusjach publicznych? (na przykładzie programu telewizyjnego "Szkło kontaktowe" oraz "Drugie śniadanie mistrzów")",
  journal = "Prace Językoznawcze",
  volume  = "XXII/1",
  pages   = "87--100",
  year    = "2020",
}