@article{Pawlak:2019,
  author  = "M. Pawlak and J. Zawodniak and M. Kruk",
  title   = "O nudzie i przeciw nudzie w klasie językowej",
  journal = "Języki Obce w Szkole",
  number  = "nr 3",
  pages   = "23--27",
  year    = "2019",
}