@article{Zawodniak:2019,
  author  = "J. Zawodniak and M. Pawlak and M. Kruk",
  title   = "Ewaluacja narzędzi badania nudy na zajęciach z praktycznej nauki języka angielskiego z perspektywy makro i mikro",
  journal = "Neofilolog",
  number  = "nr 53/2",
  pages   = "155--170",
  year    = "2019",
}