@article{Iszkuło:2020,
  author  = "G. Iszkuło and L. Armatys and M. Dering and M. Ksepko and D. Tomaszewski and A. Ważna and M. Giertych",
  title   = "Jemioła jako zagrożenie dla zdrowotności drzewostanów iglastych",
  journal = "Sylwan",
  volume  = "Vol. 163",
  number  = "no. 3",
  pages   = "226--236",
  year    = "2020",
}