@article{Adaszyńska:2020,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Plan S, czyli wprowadzanie polityki otwartego dostępu do publikacji powstałych w projektach badawczych",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 3 (269)",
  pages   = "10--13",
  year    = "2020",
}