@article{Adaszyńska:2020,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Creative Commons, czyli przykład wolnych licencji zalecanych w publikowaniu otwartym",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 3 (269)",
  pages   = "14--16",
  year    = "2020",
}