@article{Kaczor:2019,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Nieczystość w dyskusjach publicznych",
  journal = "Analecta Cracoviensia",
  volume  = "51",
  pages   = "85--98",
  year    = "2019",
}