@article{Kubiak:2019,
  author  = "M. Kubiak",
  title   = "Koncertowe scrum i profanum - teatralizacja przestrzeni scenicznej na przykładzie zespołu Rammstein",
  journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura",
  volume  = "11 (3)",
  pages   = "57--69",
  year    = "2019",
}