@article{Gawron:2013,
  author  = "D. Gawron",
  title   = "Wpływ zabiegów upiększających na ocenę własnego wyglądu i nastrój u kobiet w wieku średnim",
  journal = "Psychologia Jakości Życia = Psychology of Quality of Life",
  volume  = "tom 12",
  number  = "nr 2",
  pages   = "97--110",
  year    = "2013",
}