@article{Wojciechowska:2019,
  author  = "L. Wojciechowska and U. Bogdańska",
  title   = "Uznawane wartości społeczne i zdolności twórcze a kompetencje społeczne dzieci",
  journal = "Psychologiczne Zeszyty Naukowe : Półrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "nr 1",
  pages   = "23--39",
  year    = "2019",
}