@article{Brzeźniakiewicz-Janus:2019,
  author  = "K. Brzeźniakiewicz-Janus and A. Lewosiuk and Z. Walkowiak and W. Pauli and W. Rutkowski and M. Parczewski and M. Franków",
  title   = "Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia u pacjenta z chłoniakiem rozlanym z dużych limfocytów B i zespołem nabytego niedoboru odporności",
  journal = "Hematologia",
  volume  = "t. 10",
  number  = "nr 4",
  pages   = "187--196",
  year    = "2019",
}