@article{Adaszyńska:2020,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Biblioteka Uniwersytecka w czasie zagrożenia koronawirusem - krótkie podsumowanie",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 4",
  pages   = "24--25",
  year    = "2020",
}