@article{Ciesielski:2018,
  author  = "A. Ciesielski and Ł. Grydz and D. Hiczkiewicz and J. Gajek and A. Sławuta and J. Hiczkiewicz",
  title   = "Prąd uszkodzenia pęczka Hisa i czynny rytm węzłowy - rozważania kliniczne i techniczne",
  journal = "Folia Cardiologica",
  volume  = "Vol. 13",
  number  = "no 1",
  pages   = "83--85",
  year    = "2018",
}