@article{Bielniak:2020,
  author  = "N. Bielniak",
  title   = ""I niesiem w czużyje strany / czuwstwo russkoje toski": obraz Rossii w miemuarach Aleksandra Wiertinskogo",
  journal = "Acta Neophilologica",
  volume  = "XXII (1)",
  pages   = "103--111",
  year    = "2020",
}