@article{Gorzelana:2019,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Elementy leksykalne z pola semantycznego religii w "Historii mego wieku"? Franciszka Karpińskiego",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  volume  = "5",
  pages   = "109--124",
  year    = "2019",
}