@article{Bartosiak:2019,
  author  = "K. Bartosiak and K. Banaszewski",
  title   = "Bibliografia lubuskiej polonistyki akademickiej za rok 2018",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  volume  = "5",
  pages   = "299-317",
  year    = "2019",
}