@article{Majdańska-Wachowicz:2019,
  author  = "U. Majdańska-Wachowicz",
  title   = "Recenzja muzyczna w uwikłaniach dyskursywnych",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica",
  volume  = "Vol. 53",
  pages   = "99--112",
  year    = "2019",
}