@article{Paprzycka:2020,
  author  = "E. Paprzycka and E. Mianowska",
  title   = "Jakie kobiety (nie) odchodzą, a jacy mężczyźni (nie) zostają? Płeć a różnorodność form i temporalność współczesnych związków intymnych",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica",
  volume  = "72",
  pages   = "5--28",
  year    = "2020",
}