@article{Albański:2018,
  author  = "Ł. Albański and M. Kowalski",
  title   = "Migranci o nieuregulowanym statusie u progu dorosłości. Refleksje nad znaczeniem edukacji w perspektywie cyklu życia .",
  journal = "Edukacja Ustawiczna Dorosłych",
  number  = "4",
  pages   = "49--55",
  year    = "2018",
}