@article{Adaszyńska:2020,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Polityka otwartego dostępu do badań naukowych 2020",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 6",
  pages   = "22--25",
  year    = "2020",
}