@article{Adaszyńska:2020,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Polityka otwartego dostępu Narodowego Centrum Nauki",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 6",
  pages   = "20--21",
  year    = "2020",
}