@article{Benyskiewicz:2019,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Puer et Ruthena puella, czyli małżeństwo Mieszka syna Bolesława Szczodrego. Artykuł polemiczny",
  journal = "In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką",
  volume  = "13",
  pages   = "141--152",
  year    = "2019",
}