@article{Steciąg:2019,
  author  = "M. Steciąg",
  title   = "Dyskurs protestów kobiet w Polsce w latach 2016-2017: artystyczne wizualizacje, wokalizacje, werbalizacje",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica",
  volume  = "53",
  pages   = "21--31",
  year    = "2019",
}