@article{Karmowska:2019,
  author  = "A. Karmowska",
  title   = "Krajobraz językowy polsko-czeskiego pogranicza jako przestrzeń dyskursu wielojęzyczności - analiza tablic informacyjnych z sektora publicznego",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica",
  volume  = "53",
  pages   = "55--66",
  year    = "2019",
}