@article{Gołębiowska:2020,
  author  = "U. Gołębiowska",
  title   = "Pamięć i zapominanie w "Pogrzebanym olbrzymie" Kazuo Ishigury",
  journal = "ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura",
  number  = "nr 4 (1/2020)",
  pages   = "117--131",
  year    = "2020",
}