@article{Maciejewska:2020,
  author  = "R. Maciejewska and B. Maciejewska and N. Maciejewska",
  title   = "Anomia pracownicza - zjawisko patologiczne w sytuacji pracy",
  journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze",
  number  = "nr 12",
  pages   = "65--83",
  year    = "2020",
}