@article{Małolepszy:2020,
  author  = "M. Małolepszy and M. Pierzchlewicz",
  title   = "Wykonywanie pracy społecznie użytecznej w ramach kary ograniczenia wolności",
  journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
  volume  = "R. 24",
  number  = "z. 1",
  pages   = "53--77",
  year    = "2020",
}