@article{M³yńczyk:2019,
  author  = "£. M³yńczyk",
  title   = "Populizm sztuki i artystów. Przypadek Polski od 2015 roku",
  journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica",
  volume  = "22",
  pages   = "86--99",
  year    = "2019",
}