@article{Nowosad:2020,
  author  = "I. Nowosad and M. Błaszczyk",
  title   = "Kształtowanie tajwańskiej tożsamości narodowej w polityce edukacyjnej Tajwanu",
  journal = "Edukacja Międzykulturowa",
  number  = "nr 1 (12)",
  pages   = "98--112",
  year    = "2020",
}