@article{Maciejewska:2019,
  author  = "R. Maciejewska and K. Wolak and M. Zaraś",
  title   = "Problem anomii pracowniczej - wybrane aspekty",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 2",
  pages   = "125--137",
  year    = "2019",
}