@article{Kowalski:2020,
  author  = "S. Kowalski",
  title   = "Oświadczenie majątkowe komornika sądowego - zagadnienie właściwego określenia wzoru formularza",
  journal = "Przegląd Prawa Egzekucyjnego",
  number  = "nr 8",
  pages   = "61--86",
  year    = "2020",
}