@article{Kowalski:2020,
  author  = "S. Kowalski",
  title   = "Przepisy karne w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych",
  journal = "Wiadomości Ubezpieczeniowe",
  number  = "nr 3",
  pages   = "19--32",
  year    = "2020",
}