@article{Kania:2019,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Prawnokarne aspekty przerywania ciąży w obliczu (nie)nowych wyzwań interpretacyjnych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo",
  number  = "Z. 106(25)",
  pages   = "72--86",
  year    = "2019",
}