@article{Maciejewska:2020,
  author  = "R. Maciejewska",
  title   = "Wynagrodzenie za pracÍ jako przedmiot egzekucji administracyjnej",
  journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
  volume  = "T. 116",
  pages   = "59--74",
  year    = "2020",
}