@article{Kania:2017,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Klauzula "odpowiedniego" stosowania ustawowych wskazań sądowego wymiaru kary przy orzekaniu środków karnych - uwagi na tle regulacji art. 56 k.k.",
  journal = "Przegląd Sądowy",
  number  = "nr 10",
  pages   = "67--78",
  year    = "2017",
}