@article{Kowalski:2020,
  author  = "M. Kowalski and E. Magda",
  title   = "Strategie myślenia o resocjalizacji na tle przemian paradygmatów w pedagogice",
  journal = "Resocjalizacja Polska",
  number  = "19",
  pages   = "35--48",
  year    = "2020",
}