@article{Kania:2019,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Przesłanki i konsekwencje odpowiedzialności zawodowej lekarzy - wybrane problemy w świetle przepisów ustawy o izbach lekarskich",
  journal = "Roczniki Nauk Prawnych",
  volume  = "T. 29",
  number  = "nr 2",
  pages   = "7--30",
  year    = "2019",
}