@article{Narkiewicz-Niedbalec:2020,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Ludzie "Rocznika Lubuskiego"",
  journal = "Rocznik Lubuski : Edukacja jako przestrzeń zmian",
  volume  = "t. 46",
  number  = "cz. 1",
  pages   = "23--33",
  year    = "2020",
}